Material info CE-märkning

Det handlar om din säkerhet. CE-märkningen finns för din skull, för att du ska veta vad du får när du köper olika typer av varor. En garanti för att de lever upp till en viss fastslagen standard. För motorcykelkläder och annan skyddsutrustning krävs omfattande oberoende tester för att kunna stoltsera med en CE-märkning. Vi är stolta över att vara en av få tillverkare som lever upp till flera av de högt ställda kraven. Vi var tidigt ute med att erhålla CE-märkning för såväl skinn och textil som skydd, stövlar och handskar. Och vi arbetar ständigt med att utveckla vår kollektion och driva utvecklingen av säkra motorcykelkläder framåt.

Falska CE-märkningar! Ja, det är tyvärr sant. Många fuskar med CE-märkningen. Här får du några exempel på information som ska finnas med produkten för att visa att CE-märkningen är äkta. Alla godkända produkter ska vara tydligt märkta med CE-symbolen och bifogas en skriftlig användarinformation, som alltid ska vara på det aktuella landets språk. CE-märkning . I användarinformationen ska det även framgå vilket testinstitut, namn och id-nummer, som utfärdat CE-märkningen. Namn, varumärke eller annan identifikation av produktens tillverkare ska finnas med. Varje skydd ska vara märkt med skyddstyp. Numret för den aktuella Europastandard som åberopas ska vara angivet, exempelvis EN 1621-1. Uppfylls inte de här kraven så är sannolikheten stor att det rör sig om en falsk märkning. Om dessa finns är det tyvärr ingen garanti, men det är trots allt en stor hjälp på vägen för att avgöra om CE-märkningen är äkta.

Se till att hitta rätt storlek. För att klädernas inbyggda skydd ska fungera som de är konstruerade för, och materialens slitstyrka och funktion ska kunna garanteras, är det viktigt att kläderna sitter rätt. Så prova gärna en extra gång, och tveka inte att fråga butikspersonalen om du är osäker.

CE-Märkning i praktiken. Här följer en kort sammanfattning, med exempel på vad som krävs för att uppnå CE-märkning inom de olika standarder som rör motorcykelåkning. Märkningens och testernas syfte, är att kläder och tillbehör som säljs med avsikt att verka som skydd, verkligen uppfyller vissa förutbestämda krav. Genom avancerade studier av verkliga olyckor, har kroppen delats in i olika zoner efter hur utsatta de är. Sedan utformas skydd och tester utifrån dessa studier för att skydda de mest utsatta delarna av kroppen.

EN 1621-1 Skydd mot mekaniska stötar för motorcyklister. Separata eller kombinerade skydd för axlar, armbågar, höfter och knän – de kroppsdelar som oftast skadas vid en olycka. Förutom testkriterierna som beskrivs nedan finns det även regler på hur skydden ska vara utformade och hur stor yta de ska täcka.

Testmetod: De olika skydden testas genom att ett städ slås mot vart och ett av dem, nio gånger på olika platser, med en energi motsvarande 50 J. Av de nio slagen får inte medelvärdet av kraften, som uppmäts på insidan av skyddet, överstiga 35 kN. Och inget enskilt slag får överstiga 50 kN. Varje enskilt skydd måste uppfylla dessa krav för att erhålla en CE-märkning.

EN 1621-2 Ryggskydd för motorcyklister. Ryggskyddet ska skydda ryggrad och mjukdelar mot stötar och slag. Och testerna är utformade för att efterlikna fall mot gatstenar och andra kanter. För att uppfylla kraven för CE-märkning ställs även höga krav på passform och bekvämlighet samt att tillräckligt stor del av ryggen skyddas. Standarden är uppdelad i två nivåer.

Testmetod: För att testa tåligheten mot stötar, slås ett städ med former som påminner om en gatsten mot minst fem olika platser på skyddet, samt enskilda slag mot upplevda veka punkter på skyddet. För att bli godkänd enligt ”Level 2” (det högre kravet) ska energin från slagen motsvara 50 J. Medelvärdet av kraften från alla slagen, som uppmäts på insidan av skyddet, får inte överstiga 9 kN. Och inget enskilt slag får överstiga 12 kN. För ”Level 1” gäller att medelvärdet av kraften från slagen inte får överstiga 18 kN. Och inget slag får överstiga 24 kN.

EN 13634 Skyddande skor för yrkesmässig motorcykelåkning. För att en sko ska bli godkänd och CE-märkt ställs krav på såväl materialets kvalitet och vridstyvhet som dess motståndskraft mot nötning, penetrering samt riv- och slitskador. Även denna standard är uppdelad i två nivåer.

Testmetod: Nötningsmotståndet är viktigt och testas på samma sätt som för EN 13595-2 genom att tryckas mot en bandslip. För att godkännas i ”Level 1” krävs att skornas ovansida klarar 5 sekunder. För ”Level 2” är det hela 12 sekunder som gäller för att bli godkänd. Dessutom testas motståndskraften mot skärskador. Sulornas material får heller inte påverkas av kemikalier, olja och bensin. Certifiering kan ske med eller utan skydd för anklar och skenben. Vi har valt att certifiera våra godkända modeller med dessa skydd. Vilka då är testade för slag och stötar och godkända enligt ”Level 1”.

EN 13595-1 till EN 13595-4 Skyddande plagg för yrkesmässig motorcykelåkning – jackor, byxor och helkroppsställ. Standarden för skyddande plagg är riktad till dem som tillbringar mest tid i trafiken – yrkesförarna. Men passar naturligtvis alla som vill ha de bästa tänkbara skydden. Förutom de nötningstester som görs ställs även höga krav på passform och klädernas utformning. En viktig aspekt är att de alltid sitter som de är tänkt – framförallt i en olyckssituation. Standarden är indelad i två nivåer: ”Level 1”, den lite enklare formen som avser plagg som ger ett visst skydd. Samt ”Level 2”, som är den lite tuffare nivån där högre krav på skydd ställs på plaggen.

Testmetod: För att godkännas genomgår plaggen olika tester som bland annat mäter dess nötningstålighet, drag- och slitstyrka samt penetreringsskydd. Nötningstestet går till så att plagget helt enkelt trycks mot en bandslip, och man mäter hur länge materialet står emot. Ett vanligt tyg slits genom på mindre än en halv sekund. För att bli godkänd i ”Level 1” ska zon 1 och 2 (de mest utsatta delarna på kroppen) klara fyra sekunder. För att bli godkänd i ”Level 2” ska zon 1 och 2 klara sju sekunder! Vilket ungefär motsvarar den tid man glider vid en omkullkörning i 110 km/h. Penetreringsskyddet mäts genom hur långt en knivspets tränger in i plagget med en bestämd kraft. Drag- och slitstyrkan mäts genom att materialet, blixtlåset och dess infästning spänns ut tills de brister, och måste då klara ett bestämt tryck.